வரலாறு மற்றும் உண்மைகள்

மேலும் கதைகள்

முன்மாதிரி

தங்கம் உதவிய காலம்

1990-ல் இந்தியா பெரிய பொருளாதார சவாலை சந்தித்தபோது தங்கம் எவ்வாறு உதவியது என்பதை அறிந்துகொள்ளப் படியுங்கள்.

0 views 4 நிமிடம் படிக்கவும்
முன்மாதிரி

கட்டுரை - மொஹுர்ஸ்: தங்க நாணய மாற்று விகிதத்தின் இரண்டு நூற்றாண்டுகள்

  ( ! ) Fatal error: Out of memory (allocated 2097152) (tried to allocate 180224 bytes) in E:\wamp64\www\mgg2\includes\database\database.inc on line 2227 Call Stack # Time Memory Function Location 1 0.0003 373752 {main}( ) ...\index.php:0 2 0.0041 784888 drupal_bootstrap( ) ...\index.php:20 3 0.1215 5223592 _drupal_bootstrap_full( ) ...\bootstrap.inc:2551 4 0.5439 32227760 module_invoke_all( ) ...\common.inc:5328 5 0.5478 32502368 menu_breadcrumb_init( ) ...\module.inc:965 6 0.5488 32525296 drupal_get_breadcrumb( ) ...\menu_breadcrumb.module:352 7 0.5488 32525320 menu_get_active_breadcrumb( ) ...\common.inc:259 8 0.5528 32819632 l( ) ...\menu.inc:2617 9 0.5529 32820032 theme_get_registry( ) ...\common.inc:2542 10 0.5529 32820832 _theme_load_registry( ) ...\theme.inc:277 11 0.5529 32821160 ThemeRegistry->__construct( ) ...\theme.inc:335 12 0.5529 32821160 ThemeRegistry->initializeRegistry( ) ...\theme.inc:395 13 0.5529 32821160 theme_get_registry( ) ...\theme.inc:411 14 0.5530 32821160 _theme_load_registry( ) ...\theme.inc:277 15 0.5530 32821208 cache_get( ) ...\theme.inc:319 16 0.5530 32821208 DrupalDatabaseCache->get( ) ...\cache.inc:57 17 0.5530 32821608 DrupalDatabaseCache->getMultiple( ) ...\cache.inc:340 18 0.5530 32822096 db_query( ) ...\cache.inc:359 19 0.5530 32822472 DatabaseConnection_mysql->query( ) ...\database.inc:2406 20 0.5530 32824264 DatabaseStatementBase->execute( ) ...\database.inc:697 21 0.5530 32824264 execute ( ) ...\database.inc:2227

0 views 2 நிமிடம் படிக்கவும்
முன்மாதிரி

கிரேக்கர்களும் தங்கமும்

தங்கத்தின் மீது கிரேக்கர்களுக்கு உள்ள அபரிமிதமான காதல் மற்றும் அது எவ்வாறு வரலாற்றை வடிவமைத்து ஒட்டுமொத்த உலகிலும் தாக்கம் செலுத்தியுள்ளது என்பது குறித்த ஒரு பார்வை

0 views 7 நிமிடம் படிக்கவும்
முன்மாதிரி

தங்க சுத்திகரிப்பின் வரலாறு

மனிதர்களுக்கும் தங்கத்திற்கும் இடையிலான காதல் உறவின் துவக்கம் என்பது சுமார் கி.மு 3000-6000 ஆண்டுகளில் தங்கத்தை உருக்குவதில் தொடங்குவதாக நம்பப்படுகிறது.

0 views 2 நிமிடம் படிக்கவும்
முன்மாதிரி Kolar Gold Fields

கோலார் தங்க வயல்களின் கதை

கேஜிஎஃப் எனப்படும் கோலார் தங்க வயல்கள், கர்நாடகாவில் உள்ள  தற்போதைய பெங்களுருவிலிருந்து சுமார் 50 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளன.

0 views 2 நிமிடம் படிக்கவும்