ஃபேஷன் மற்றும் வாழ்க்கை

முன்மாதிரி jewellery is scientifically important for women

பெண்கள் தங்க நகைகள் அணிவது அறிவியல் ரீதியாக முக்கியமானது

பல நூற்றாண்டுகளாக, மனித பரிணாம வளர்ச்சியில் தங்கம் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது மற்றும் இது நாணயம், மதிப்பு மிக்க சொத்து, நகை போன்ற பல வடிவங்களில் பயன்

முன்மாதிரி Marriage anniversary? Perfect occasion to surprise your wife with gold

"திருமண நாளா ? தங்கம் கொடுத்து உங்கள் மனைவியை ஆச்சரியப்படுத்த சரியான சந்தர்ப்பம்"

அவள் பளபளப்பை விரும்புகிறாள், அவள் தங்க நகைகளை அணியும்போது அவள் முகம் ஒளிர்கிறது ஆமாம், தங்கம் எந்த பெண்ணிற்கும் முதல் காதலாகும், உங்கள் மனைவியும்

மேலும் கதைகள்

முன்மாதிரி Gold Jewellery Designs

Gold through the ages in an Indian Wedding

In this video, captivating stories and myths related to gold are traced and uncovered. We discover the symbolic references of different types of wedding jewellery and the importance of gold in Indian wedding.

0 views 4 நிமிடம் படிக்கவும்
முன்மாதிரி Why gifting gold is considered auspicious?

ஒரு பரிசு என்ற வகையில் தங்கம்

தங்கம் எப்படி பகிர்ந்துக்கொள்ள சிறந்த ஒரு பரிசுப்பொருளாகக் கருதப்பட்டது என்பதற்கான தெய்வீக மற்றும் புராண ஆதாரங்களைப் பற்றி படித்துத் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.

0 views 7 நிமிடம் படிக்கவும்
முன்மாதிரி Role of gold in Hindu rituals & practises

தங்கமும் வாழ்க்கை வட்டமும்

இந்த விளக்கப்படத்தில் பிறப்பு முதல் இறுதிச்சடங்குகள் வரை ஒரு வாழ்க்கை தொடர்பான முக்கியமான சடங்குகளில் தங்கம் பயன்படுத்தப்படுவது காட்டப்பட்டிருக்கிறது.

0 views 7 நிமிடம் படிக்கவும்
முன்மாதிரி Significance of gold in pop culture

பாப் கலாச்சாரத்தில் தங்கம்

நெல்லி முதல் ரன் டிஎம்சி வரை, ராப் கலைஞர்கள் தங்கத்தை எப்படி மற்றும் எதற்காக விரும்புகிறார்கள்

0 views 2 நிமிடம் படிக்கவும்