ചരിത്രവും വസ്തുതകളും

കൂടുതൽ കഥകൾ

Golden Temple Amritsar

ഇന്ത്യയിലെ മനോഹരമായ 4 സുവർണ്ണ ക്ഷേത്രങ്ങൾ

ഇന്ത്യൻ വാസ്തുവിദ്യയിൽ സ്വർണ്ണം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ഉദാഹരണമായി ക്ഷേത്രങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ സ്വർണനിറം പൂശിയത് ശൈത്യകാലത്ത് വേനൽക്കാലത്ത് തണുപ്പുകാലത്ത് നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും. അവരുടെ വാസ്തുവിദ്യാരീതിയുടെ രൂപകൽപ്പനയിൽ ഒരു സൂക്ഷ്മപരിശോധന നേടുക.

0 views 2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക
Sri Padmanabhaswamy Temple Vault B

ബി നിലവറയിലെ രഹസ്യം

തിരുവനന്തപുരത്തെ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം പ്രശസ്തിയിലേക്ക് കുതിച്ചുയർന്നത് പൊടുന്നനെയാണ്. ക്ഷേത്രത്തിലെ നൂറ്റാണ്ടുകളോളം പഴക്കമുള്ള നിലവറകൾ സർക്കാർ തുറന്ന് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച ഒരു സുവർണ കഥയാണ്.

0 views 3 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

മുഗൾ ആഭരണ പ്രൗഢി പുനർജ്ജനിക്കുമ്പോൾ

സങ്കീർണ്ണമായ മുഗൾ ആഭരണ ഡിസൈനുകൾ, ഇന്ത്യൻ ശൈലിയുടെയും മധ്യേഷ്യൻ ശൈലിയുടെയും സങ്കലനമാണ്, ബോളിവുഡ് സിനിമകൾക്ക് എന്നും പ്രിയങ്കരമാണ് ഇത്തരം ആഭരണങ്ങൾ.

0 views 2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

ഇന്ത്യയെ സ്വർണ്ണം രക്ഷിച്ച കഥ

1990-ൽ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടപ്പോൾ, ഇന്ത്യയെ എങ്ങനെയാണ് സ്വർണ്ണം രക്ഷിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.

0 views 4 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

മൊഹർ: സ്വർണ്ണ കൈമാറ്റ നിരക്കിന്റെ രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾ

ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആരംഭിച്ച സ്വർണ്ണ മൊഹറിന്റെ കറൻസി കൈമാറ്റ നിരക്ക് കാര്യക്ഷമമായി അതേപടി നിലനിന്നു എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ?

0 views 2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

സ്വർണ്ണവും ഗ്രീക്കുകാരും

സ്വർണ്ണത്തിനോട് ഗ്രീക്കുകാർക്കുള്ള അനിതരസാധാരണമായ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചും ഗ്രീസിന്റെ ചരിത്രത്തെ അതെങ്ങനെ മാറ്റിമറിക്കുകയും മുഴുവൻ ലോകത്തെയും സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതിനെ കുറിച്ചും നമുക്കിനി മനസ്സിലാക്കാം.

0 views 7 മിനിറ്റ് വായിക്കുക