രസകരമായ വസ്തുതകൾ

മുന്‍‌കാഴ്ച Gold and greenhouse gas (GHG) emissions

സ്വർണ്ണത്തിന് കാലാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകടസാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെ?

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും കാലാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകടസാധ്യതകളും സ്വർണ്ണത്തെയും സ്വർണ്ണ നിക്ഷേപകരെയും എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.

കൂടുതൽ കഥകൾ

മുന്‍‌കാഴ്ച All you need to know about a new fabric threaded in 24 karat gold

നെയ്യാവുന്നതും അണിയാവുന്നതും കഴുകാവുന്നതുമായ സ്വർണ്ണം നിർമ്മിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?

24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണത്തിൽ തുന്നിയെടുത്ത പുതിയൊരു വസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അറിയേണ്ടത്?

0 views 2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക
മുന്‍‌കാഴ്ച World's largest gold museum in Columbia

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വർണ്ണ മ്യൂസിയം - മുസിയോ ഡെൽ ഓരോ

ശുദ്ധ സ്വർണ്ണത്തിലുള്ള മുപ്പതിനായിരത്തിലധികം കലാസൃഷ്ടികൾ ഉള്ള, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വർണ്ണ മ്യൂസിയത്തെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം.

0 views 2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക
മുന്‍‌കാഴ്ച Use of gold nanoparticles in paint colours

സ്വർണ്ണത്തിന്റെ ചെറുകണികകൾ എങ്ങനെയാണ് കളർ മാറ്റമുള്ള പെയിന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്

സ്വർണ്ണ നിറം മാറ്റത്തിന്റെ പ്രായോഗിക ഉപയോഗങ്ങൾ, ക്രാഷ് ടെസ്റ്റ് ഡമ്മീസ് മുതൽ ഗ്ലാസ് വർക്ക് വരെ

0 views 3 മിനിറ്റ് വായിക്കുക
മുന്‍‌കാഴ്ച Gold trivia - Famous gold phrases in English

ഇംഗ്ലീഷിൽ പൊതുവായി സ്വർണ്ണം വിഷയമായി വരുന്ന ശൈലികൾ

ഗോൾഡ് വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ പ്രചോദിപ്പിച്ച ഭാഷയാണ്. "തിളങ്ങുന്നതെല്ലാം പൊന്നും അല്ല", "സ്വർണത്തെപ്പോലെ നല്ലത്" തുടങ്ങിയ പദങ്ങൾ ലോഹങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ മൂല്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

0 views 2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക
മുന്‍‌കാഴ്ച McLaren F1 car and use of gold

സ്വർണ്ണം ഫോർമുല വൺ കാറുകളുടെ വേഗതയും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുന്നു

മക്ലാറൺ F1 ന്റെ എഞ്ചിൻ ബേയിനിൽ വയ്ക്കാൻ ഗോൾഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, അത് കാർ വേഗത്തിലും സുരക്ഷിതമായും മികച്ചതാക്കുന്നു. ചില F1 കാറുകളിൽ 16 ഗ്രാം സ്വർണം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, ഇത് കട്ടിയുള്ള ചൂട് ഷീൽഡായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

0 views 2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക
മുന്‍‌കാഴ്ച Nugget producing bacteria

നഗ്ഗെറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ

ഭൂമിയിലെ ഉപരിതലത്തിൽ സ്വർണ്ണം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ എപ്പോഴും 'എൻഗേറ്റ് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ' എന്ന സംഘടനകൾ സജീവമായി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

0 views 2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക