നിക്ഷേപം

നിങ്ങളുടെ റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാനിൽ സ്വർണ്ണത്തിന് എങ്ങനെ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കാനാകും?

നിങ്ങളുടെ സജീവ തൊഴിൽ ജീവിതത്തിന്‍റെ അവസാന ഘട്ടമാണ് റിട്ടയർമെന്‍റ്. അതോടെ നിങ്ങളുടെ സ്ഥിര വരുമാനത്തിന്‍റെ വരവ് നിലയ്ക്കുന്നു.

2021 സ്വർണ്ണത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് ഒരു നല്ല വർഷമായിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം

ദുർബലമായ കറൻസി, പണപ്പെരുപ്പം എന്നിവയ്‌ക്കെതിരെ ഒരു നല്ല പ്രതിരോധം എന്ന നിലയിലും  അനിശ്ചിതത്വങ്ങളുടെ ഘട്ടങ്ങളിലെ സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപം എന്ന നിലയിലും

കൂടുതൽ കഥകൾ

സ്വർണ്ണ പിന്തുണയുള്ള ഇടിഎഫുകളും സ്വർണ്ണ ഓഹരികളും: എന്താണ് വ്യത്യാസം?

തങ്ങളുടെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോ വൈവിധ്യവത്കരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയോ സംഭരണത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടാതെ സ്വർണ്ണത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവർക്ക്

0 views 4 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

നിക്ഷേപ ഉപാധിയെന്ന നിലയിൽ സ്വർണ്ണ ഓഹരികൾക്ക് ഒരു ആമുഖം

സ്വർണം ഒരു ദുര്‍ലഭമായ ചരക്കാണ്, പക്ഷേ ചരിത്രത്തിലുടനീളം എല്ലാകാലത്തും അതിന് ആവശ്യക്കാരേറെയുണ്ടായിരുന്നു.

0 views 4 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

ഡിജിറ്റൽ സ്വർണത്തിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ

ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യക്കാരൻ, ഡിജിറ്റൽ സ്വർണനിക്ഷേപം വിജയപ്രദമായ ഒരു നിക്ഷേപമായി തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളിലേക്കൊന്ന് എത്തിനോക്കാം.

0 views 7 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

തവണകളായി സ്വർണ്ണത്തിൽ നിക്ഷേപം നടത്തൽ

സ്വർണ്ണ സമ്പാദ്യ പദ്ധതികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും അവയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ നേട്ടമുണ്ടാക്കാമെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.

0 views 3 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

2009-ലെ ആഗോള സാമ്പത്തികമാന്ദ്യത്തെ സ്വർണ്ണം രക്ഷിച്ചത് എങ്ങനെ?

2009-ലെ ആഗോള സാമ്പത്തികമാന്ദ്യ കാലത്ത് ഒരു സുരക്ഷിത വലയം എന്നതുപോലെ സ്വർണ്ണം പ്രവർത്തിച്ചത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് കാണാം

0 views 7 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

എങ്ങനെയാണ് റീട്ടെയിലർമാർ സ്വർണ്ണത്തെ പരിഗണിക്കേണ്ടത്?

റീട്ടെയിലർ നിക്ഷേപകർ, പോർട്ടിഫോളിയോയിലേക്കുള്ള വൈവിധ്യവൽക്കരണം മുതലുള്ള, സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത പങ്കുകൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം.

0 views 3 മിനിറ്റ് വായിക്കുക